Europa Tibetui 2024 m.

Sustabdykite Kinijos kišimąsi į Europos reikalus ir apginkite Tibeto žmonių teises bei laisves!

Pledge Pasižadėkite pasisakyti už Tibetą!

2024 m. birželio 6-9 d. į Europos Parlamentą ateinantiems penkeriems metams bus išrinkta 720 ES piliečių.

Šiuo kreipimusi raginame juos įsipareigoti savo kadencijos metu pasisakyti už Tibetą.

Tibetas apima daugelį svarbių klausimų, su kuriais susiduriame šiandien, įskaitant klimato kaitą, mūsų demokratijų gynybą nuo augančio autoritarizmo ir grėsmę saugumui šioje strateginėje Azijos dalyje. Konfliktų draskomame pasaulyje Tibeto žmonių užuojautos kultūra paverčia šį reikalą unikaliu, galinčiu įkvėpti mus visus ir tapti taikos vektoriumi regione ir už jo ribų.

Remdami Tibetą kaip Europos Parlamento nariai galite:

 • ginti ES nuo Kinijos grėsmės saugumui ir kišimosi į mūsų demokratijas, pavyzdžiui, nuo tarptautinių represijų prieš tibetiečius, kurie yra mūsų šalių piliečiai ir gyvena mūsų šalyse;
 • skatinti principus ir vertybes, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, teisinei valstybei, demokratijai ir kultūrų įvairovei;
 • remti taikią Tibeto žmonių kovą prieš Kinijos priespaudą.
Pažadėkite paramą Tibetui
Apie Tibetą
Kodėl verta remti Tibetą
Klausimynas politinėms partijoms

Greiti faktai apie Tibetą

Tibetas skaičiais

5000+
Tibeto žmogaus teisių ir demokratijos centro duomenimis, per pastaruosius 28 metus Tibeto politiniai kaliniai
157
Tibeto savęs susideginimai (žinomi)
150,000
Tibetiečiai tremtyje
3
JT rezoliucijos dėl Tibeto (1959 m., 1961 m., 1965 m.)
21
JT valstybės narės, iškėlusios Tibeto klausimą per JT visuotinę periodinę peržiūrą 2024 m.

Kodėl verta remti Tibetą

Tibetas - nuo žmogaus teisių iki aplinkosaugos ir demokratijos - yra svarbiausių pasaulio ir Europos problemų centre.

Kreipimasis į nacionalines partijas

Rinkimų į Europos Parlamentą metu užduosime partijoms klausimus apie Tibetą, žmogaus teises, tarptautines represijas ir daugelį kitų klausimų.
 
Visų pirma norime sužinoti, kokią politiką jos yra numačiusios, kad aktyviai spręstų blogėjančią žmogaus teisių padėtį Tibete ir Kinijoje.
 
Prašome šios svetainės naudotojų pasiteirauti savo partijų kontaktinių asmenų atitinkamose šalyse, ar jie jau atsakė į mūsų klausimyną.
Atsisiųsti PDF

"Žmogaus teisių padėtis Tibete ir toliau kelia didelį susirūpinimą. Tibeto žmonės ir toliau patiria pagrindinių teisių pažeidimus, įskaitant žodžio, religijos ir susirinkimų laisvės apribojimus."

Mikulas Peksa, Europos Parlamento Tibeto interesų grupės pirmininkas

Pasižadėkite už Tibetą!

Šiuo raginimu kviečiame kandidatus į 2024 m. Europos Parlamento rinkimus įsipareigoti per savo kadenciją pasisakyti už Tibetą!

Remdami Tibetą kaip Europos Parlamento nariai galite:

✅ Ginti ES nuo Kinijos grėsmės saugumui ir kišimosi į mūsų demokratijas, pavyzdžiui, tarptautinių represijų prieš mūsų šalyse gyvenančius tibetiečius

✅ Skatinti principus ir vertybes, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, teisinei valstybei, demokratijai ir kultūrų įvairovei

✅ Remti taikią Tibeto žmonių kovą prieš Kinijos priespaudą

 • Viešai atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Tibete, įskaitant saviraiškos, religijos, susirinkimų ir asociacijų laisvės apribojimus, priverstinį klajoklių ir kaimo tibetiečių iškeldinimą ir perkėlimą, savavališkus sulaikymus ir kankinimus, sistemingus vaiko teisių ir kalbos teisių pažeidimus, grėsmę autentiškos ir savarankiškos tibetiečių kultūros išlikimui.
 • Pasisakyti už tai, kad Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai, diplomatai, parlamentarai, nepriklausoma žiniasklaida ir pilietinė visuomenė galėtų nevaržomai patekti į Tibetą; kalbant apie ekonominę ir socialinę politiką, pasisakyti už prasmingą tibetiečių įtraukimą, remiantis laisvo, išankstinio ir informuoto sutikimo principu ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais.
 • Remti taikų Kinijos ir Tibeto konflikto sprendimą, visų pirma skatinant atnaujinti Kinijos ir Tibeto dialogą, kartu remiant nesmurtinę tibetiečių kovą už laisvę siekiant reikšmingos autonomijos, vadovaujantis Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV Viduriniojo kelio metodu.
 • Aktyviai remti Europos Parlamento Tibeto intergrupės, kuri pirmą kartą buvo sukurta 1989 m., atkūrimą ir tapti aktyviu jos nariu;
 • Remti ES specialiojo atstovo Tibete paskyrimą;
 • Parama rezoliucijų (įskaitant skubias rezoliucijas) dėl Tibeto ir žmogaus teisių Kinijoje priėmimui, kai tinkama, ir tolesni veiksmai, susiję su anksčiau priimtomis rezoliucijomis;
 • Siūlyti pakeitimus dėl Tibeto ir žmogaus teisių Kinijoje atitinkamose Europos Parlamento ataskaitose (įskaitant ataskaitas apie ES ir Kinijos santykius ir metinę ataskaitą apie žmogaus teises pasaulyje bei Europos Sąjungos politiką šiuo klausimu);
 • Reguliariai teikti rašytinius ir žodinius klausimus dėl Tibeto Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai bei Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT);
 • Prašyti surengti klausymus ir diskusijas dėl Tibeto, ypač Užsienio reikalų komitete (AFET) ir Žmogaus teisių pakomitetyje (DROI), taip pat dėl Kinijos kišimosi į Europą, pavyzdžiui, tarptautinių represijų prieš Europoje gyvenančius tibetiečius;
 • Palaikyti ir stiprinti ryšius su Centrine Tibeto administracija, įskaitant Tibeto parlamentą tremtyje, dalyvaujant vizituose į Dharamsalą (Indija) ir Pasaulio parlamentarų suvažiavimuose Tibeto klausimais.
  Prašyti Kinijos valdžios institucijų leisti Europos Parlamento narių delegacijai apsilankyti Tibete.

Ar kandidatuojate į 2024 m. Europos Parlamento rinkimus?

Pasirašykite pasižadėjimą!

"*" indicates required fields

Name*

EU4TIBET is a campaign led jointly by the Tibet Interest Group of the European Parliament, the International Campaign for Tibet and the Office of Tibet Brussels, with the significant support of the International Tibet Network, Tibet Support Groups and Tibetan Communities in Europe.

crossmenuchevron-down