Evropa pro Tibet 2024

Zastavte vměšování Číny do Evropy a chraňte práva a svobody tibetského lidu!

Slibte že se postavíte za Tibet!

Ve dnech 6. až 9. června 2024 bude do Evropského parlamentu na dalších 5 let zvoleno 720 občanů EU.

Touto výzvou je vyzýváme, aby se zavázali, že se během svého mandátu zasadí o Tibet.

Tibet zahrnuje mnoho důležitých otázek, kterým dnes čelíme, včetně změny klimatu, obrany našich demokracií před rostoucím autoritářstvím a ohrožení bezpečnosti v této strategické části Asie. Ve světě zmítaném konflikty je kultura soucitu tibetského lidu ojedinělou záležitostí, která má sílu inspirovat nás všechny a být nositelem míru v regionu i mimo něj.

Podporou Tibetu jako poslanec Evropského parlamentu můžete:

 • bránit EU před čínským ohrožením bezpečnosti a zásahy do našich demokracií, jako jsou nadnárodní represe vůči Tibeťanům, kteří jsou občany našich zemí a žijí v nich;
 • podporovat zásady a hodnoty, na nichž je Evropská unie založena, včetně dodržování lidských práv, právního státu, demokracie a kulturní rozmanitosti;
 • postavit se za mírový boj tibetského lidu proti čínskému útlaku.
Slib podpory Tibetu
O Tibetu
Proč podporovat Tibet?
Dotazník pro politické strany

Rychlá fakta o Tibetu

Tibet v číslech

5000+
Tibetští političtí vězni za posledních 28 let podle Tibetského centra pro lidská práva a demokracii.
157
Tibetská sebeupálení (známá)
150,000
Tibeťané v exilu
3
Rezoluce OSN o Tibetu (1959, 1961, 1965)
21
Členské státy OSN, které vznesly otázku Tibetu při všeobecném pravidelném hodnocení OSN v roce 2024

Proč podporovat Tibet?

Tibet je v centru nejpalčivějších problémů světa a Evropy, od lidských práv přes životní prostředí až po demokracii.

Výzva národním stranám

V rámci voleb do Evropského parlamentu budeme stranám klást otázky týkající se Tibetu, lidských práv, nadnárodního útlaku a mnoha dalších témat.
 
Především chceme vědět, jakou politiku si stanovily, aby aktivně řešily zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Tibetu a Číně.
 
Prosíme uživatele těchto webových stránek, aby se zeptali svých stranických kontaktů v příslušných zemích, zda již odpověděly na náš dotazník.
Stáhnout PDF

"Situace v oblasti lidských práv v Tibetu je i nadále důvodem k vážným obavám. Tibeťané nadále trpí porušováním svých základních práv, včetně omezování svobody projevu, náboženského vyznání a shromažďování."

Mikuláš Peksa, předseda zájmové skupiny Evropského parlamentu pro Tibet

Slib pro Tibet!

Touto výzvou vyzýváme kandidáty do evropských voleb v roce 2024, aby se zavázali, že se během svého mandátu postaví za Tibet!

Podporou Tibetu jako poslanec Evropského parlamentu můžete:

✅ Bránit EU před čínským ohrožením bezpečnosti a zásahy do našich demokracií, jako jsou nadnárodní represe Tibeťanů žijících v našich zemích

✅ Podporovat zásady a hodnoty, na nichž je Evropská unie založena, včetně dodržování lidských práv, právního státu, demokracie a kulturní rozmanitosti

✅ Postavit se za mírový boj tibetského lidu proti čínskému útlaku

 • Veřejně upozorňovat na porušování lidských práv v Tibetu, včetně omezování svobody projevu, náboženského vyznání, shromažďování a sdružování, nuceného vystěhování a přesídlení kočovníků a Tibeťanů žijících na venkově, svévolného zadržování a mučení, systematického porušování práv dětí a jazykových práv a ohrožení přežití autentické a svébytné tibetské kultury.
 • Zasazovat se o neomezený přístup odborníků OSN na lidská práva, diplomatů, poslanců, nezávislých médií a občanské společnosti do Tibetu; s ohledem na hospodářské a sociální politiky prosazovat smysluplné zapojení Tibeťanů na základě zásady svobodného, předchozího a informovaného souhlasu a cílů udržitelného rozvoje OSN.
 • Podpora mírového řešení čínsko-tibetského konfliktu, zejména podporou obnovení čínsko-tibetského dialogu, a zároveň podpora nenásilného boje Tibeťanů za svobodu a smysluplnou autonomii prostřednictvím přístupu střední cesty Jeho Svatosti 14. dalajlamy.
 • Aktivně podporovat obnovení meziskupiny Evropského parlamentu pro Tibet, která byla poprvé vytvořena v roce 1989, a stát se jejím aktivním členem;
 • Podpora jmenování zvláštního zástupce EU pro Tibet;
 • Podpora přijímání usnesení (včetně naléhavých usnesení) o Tibetu a lidských právech v Číně, je-li to vhodné, a následná opatření v návaznosti na dříve přijatá usnesení;
 • Navrhování změn týkajících se Tibetu a lidských práv v Číně k příslušným zprávám Evropského parlamentu (včetně zpráv o vztazích mezi EU a Čínou a výroční zprávy o lidských právech ve světě a politice Evropské unie v této oblasti);
 • Pravidelné předkládání písemných a ústních otázek týkajících se Tibetu vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Evropské komise a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ);
 • Žádat o slyšení a rozpravy o Tibetu, zejména ve Výboru pro zahraniční věci (AFET) a v Podvýboru pro lidská práva (DROI), a o čínských zásazích v Evropě, jako jsou nadnárodní represe proti Tibeťanům žijícím v Evropě;
 • Udržování a prohlubování vztahů s ústřední tibetskou správou, včetně tibetského exilového parlamentu, účastí na návštěvách v indické Dharamsale a účastí na světových parlamentních shromážděních o Tibetu.
  Žádat čínské úřady, aby umožnily delegaci poslanců Evropského parlamentu (EP) navštívit Tibet.

Kandidujete do evropských voleb v roce 2024?

Podepište slib!

"*" indicates required fields

Name*

EU4TIBET is a campaign led jointly by the Tibet Interest Group of the European Parliament, the International Campaign for Tibet and the Office of Tibet Brussels, with the significant support of the International Tibet Network, Tibet Support Groups and Tibetan Communities in Europe.

crossmenuchevron-down