Europa for Tibet 2024

Stop Kinas indblanding i Europa og beskyt det tibetanske folks rettigheder og friheder!

Giv et løfte om at tage stilling til Tibet!

Mellem den 6. og 9. juni 2024 vil 720 EU-borgere blive valgt til Europa-Parlamentet for de næste 5 år.

Med denne appel opfordrer vi dem til at forpligte sig til at tage stilling til Tibet i løbet af deres mandat.

Tibet omfatter mange af de vigtige spørgsmål, vi står over for i dag, herunder klimaforandringer, forsvaret af vores demokratier mod voksende autoritærisme og truslen mod sikkerheden i denne strategiske del af Asien. I en verden, der er splittet af konflikter, gør det tibetanske folks medfølelseskultur dette til en enestående sag, der kan inspirere os alle og være en vektor for fred i og uden for regionen.

Som medlem af Europa-Parlamentet kan du støtte Tibet ved at:

 • forsvare EU mod kinesiske trusler mod sikkerheden og indblanding i vores demokratier, såsom transnational undertrykkelse af tibetanere, der er borgere i og bor i vores lande;
 • fremme de principper og værdier, som Den Europæiske Union er baseret på, herunder respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincippet, demokrati og kulturel mangfoldighed;
 • stå op for det tibetanske folks fredelige kamp mod kinesisk undertrykkelse.
Giv løfte om støtte til Tibet
Om Tibet
Hvorfor støtte Tibet?
Spørgeskema til politiske partier

Hurtige fakta om Tibet

Tibet i tal

5000+
Tibetanske politiske fanger i de sidste 28 år ifølge Tibetan Centre for Human Rights & Democracy
157
Tibetanske selvafbrændinger (kendte)
150,000
Tibetanere i eksil
3
FN-resolutioner om Tibet (1959, 1961, 1965)
21
FN-medlemsstater, der tog Tibet op ved Kinas universelle periodiske gennemgang i 2024

Hvorfor støtte Tibet

Fra menneskerettigheder til miljø og demokrati - Tibet er kernen i de mest presserende spørgsmål, som verden og Europa står over for.

Appel til nationale partier

Som en del af valget til Europa-Parlamentet vil vi stille partierne spørgsmål om Tibet, menneskerettigheder, transnational undertrykkelse og mange andre emner.
 
Frem for alt vil vi gerne vide, hvilke politikker de har sat sig for aktivt at tage fat på den forværrede menneskerettighedssituation i Tibet og Kina.
 
Vi beder brugerne af denne hjemmeside om at spørge deres partikontakter i de respektive lande, om de allerede har besvaret vores spørgeskema.
 
Download en PDF

"Menneskerettighedssituationen i Tibet giver fortsat anledning til alvorlig bekymring. Det tibetanske folk bliver fortsat udsat for krænkelser af deres grundlæggende rettigheder, herunder begrænsninger af ytrings-, religions- og forsamlingsfriheden."

Mikulas Peksa, formand for Europa-Parlamentets interessegruppe for Tibet

Løfte for Tibet!

Med denne appel opfordrer vi kandidater til Europa-Parlamentsvalget i 2024 til at forpligte sig til at tage stilling til Tibet i løbet af deres mandat!

Som medlem af Europa-Parlamentet kan du støtte Tibet ved at:

✅ Forsvare EU mod kinesiske trusler mod sikkerheden og indblanding i vores demokratier, såsom transnational undertrykkelse af tibetanere, der bor i vores lande

✅ Fremme de principper og værdier, som Den Europæiske Union bygger på, herunder respekt for menneskerettigheder, retsstatsprincippet, demokrati og kulturel mangfoldighed

✅ Støtte det tibetanske folks fredelige kamp mod den kinesiske undertrykkelse

 • Offentliggøre krænkelser af menneskerettighederne i Tibet, herunder begrænsninger af ytrings-, religions-, forsamlings- og foreningsfriheden; tvangsudsættelser og flytning af nomader og tibetanere i landdistrikterne; vilkårlige tilbageholdelser og tortur; systematiske krænkelser af børns rettigheder og sproglige rettigheder; trusler mod overlevelsen af en autentisk og selvbestemt tibetansk kultur.
 • At advokere for uhindret adgang til Tibet for FN's menneskerettighedseksperter, diplomater, parlamentarikere, uafhængige medier og civilsamfundet; med hensyn til økonomiske og sociale politikker, for meningsfuld inddragelse af tibetanere, baseret på princippet om frit, forudgående og informeret samtykke og FN's mål for bæredygtig udvikling.
 • Støtte til en fredelig løsning af den kinesisk-tibetanske konflikt, især ved at tilskynde til genoptagelse af den kinesisk-tibetanske dialog, samtidig med at vi støtter tibetanernes ikke-voldelige frihedskamp for en meningsfuld autonomi gennem Hans Hellighed den 14. Dalai Lamas middelvejstilgang.
 • Aktiv støtte til genetablering af Europa-Parlamentets Tibet-intergruppe, som blev oprettet i 1989, og blive et aktivt medlem;
 • Støtte udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for Tibet;
 • Støtte til vedtagelse af resolutioner (herunder uopsættelige resolutioner) om Tibet og menneskerettigheder i Kina, når det er relevant, og opfølgning på tidligere vedtagne resolutioner;
 • Foreslå ændringsforslag om Tibet og menneskerettigheder i Kina til relevante betænkninger fra Europa-Parlamentet (herunder betænkninger om forholdet mellem EU og Kina og årsrapporten om menneskerettigheder i verden og EU's politik på området);
 • Regelmæssigt at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål om Tibet til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Europa-Kommissionen (HR/VP) og til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS);
 • Anmodning om høringer og debatter om Tibet, især i Udenrigsudvalget (AFET) og i Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) og om kinesisk indblanding i Europa, såsom transnational undertrykkelse af tibetanere, der bor i Europa;

 • Opretholdelse og uddybning af forbindelserne med den centrale tibetanske administration, herunder det tibetanske eksilparlament, ved at deltage i besøg i Dharamsala, Indien, og ved at deltage i verdensparlamentarikernes konferencer om Tibet.
 • At anmode de kinesiske myndigheder om at tillade en delegation af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er) at besøge Tibet.

Er du kandidat til valget til Europa-Parlamentet i 2024?

Skriv under på løftet!

"*" indikerer påkrævede felter

Name*

EU4TIBET is a campaign led jointly by the Tibet Interest Group of the European Parliament, the International Campaign for Tibet and the Office of Tibet Brussels, with the significant support of the International Tibet Network, Tibet Support Groups and Tibetan Communities in Europe.

crossmenuchevron-down