Europa dla Tybetu 2024

Powstrzymać ingerencję Chin w Europie i chronić prawa i wolności Tybetańczyków!

PledgeZobowiązujemy się stanąć w obronie Tybetu!

Między 6 a 9 czerwca 2024 r. 720 obywateli UE zostanie wybranych do Parlamentu Europejskiego na kolejne 5 lat.

W tym apelu wzywamy ich do opowiedzenia się za Tybetem podczas ich kadencji.

Tybet obejmuje wiele ważnych kwestii, przed którymi stoimy dzisiaj, takich jak zmiany klimatu, obrona naszych demokracji przed rosnącym autorytaryzmem i zagrożenie dla bezpieczeństwa w tej strategicznej części Azji. W świecie rozdartym konfliktami, kultura współczucia Tybetańczyków sprawia, że jest to wyjątkowa sprawa, która może inspirować nas wszystkich i być wektorem pokoju w regionie i poza nim.

Wspierając Tybet jako poseł do PE, możesz:

 • bronić UE przed chińskimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ingerencją w nasze demokracje, takimi jak ponadnarodowe represje wobec Tybetańczyków, którzy są obywatelami i mieszkają w naszych krajach;
 • promować zasady i wartości, na których opiera się Unia Europejska, w tym poszanowanie praw człowieka, praworządności, demokracji i różnorodności kulturowej;
 • opowiedzieć się za pokojową walką narodu tybetańskiego przeciwko chińskiemu uciskowi”.
Wesprzyj Tybet
O Tybecie
Dlaczego warto wspierać Tybet?
Kwestionariusz dla partii politycznych

Krótkie fakty na temat Tybetu

Tybet w liczbach

5000+
Tybetańscy więźniowie polityczni w ciągu ostatnich 28 lat według Tybetańskiego Centrum ds.
Praw Człowieka i Demokracji
157
Tybetańskie samospalenia (znane)
150,000
Tybetańczycy na uchodźstwie
3
Rezolucje ONZ w sprawie Tybetu (1959, 1961, 1965)
21
Państwa członkowskie ONZ poruszyły kwestię Tybetu podczas powszechnego przeglądu okresowego Chin w 2024 r.

Dlaczego warto wspierać Tybet?

Od praw człowieka po ochronę środowiska i demokrację, Tybet znajduje się w centrum najbardziej palących kwestii, przed którymi stoi świat i Europa.

Apel do partii krajowych

W ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego zadamy partiom pytania dotyczące Tybetu, praw człowieka, ponadnarodowych represji i wielu innych kwestii.
 
Przede wszystkim chcemy wiedzieć, jaką politykę przyjęły, aby aktywnie zająć się pogarszającą się sytuacją praw człowieka w Tybecie i Chinach.
 
Prosimy użytkowników tej strony internetowej, aby zapytali swoje partyjne kontakty w poszczególnych krajach, czy odpowiedziały już na nasz kwestionariusz.
Pobierz PDF

„Sytuacja w zakresie praw człowieka w Tybecie pozostaje źródłem poważnych obaw. Tybetańczycy nadal cierpią z powodu łamania ich podstawowych praw, w tym ograniczeń wolności słowa, religii i zgromadzeń.”

Mikulas Peksa, przewodniczący Grupy Interesów Tybetu w Parlamencie Europejskim

Zobowiązanie na rzecz Tybetu!

W tym apelu wzywamy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r., aby zobowiązali się do opowiedzenia się za Tybetem w trakcie sprawowania mandatu!

Wspierając Tybet jako eurodeputowany, możesz:

✅ Bronić UE przed chińskimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ingerencją w nasze demokracje, takimi jak ponadnarodowe represje wobec Tybetańczyków mieszkających w naszych krajach

✅ Promować zasady i wartości, na których opiera się Unia Europejska, w tym poszanowanie praw człowieka, praworządności, demokracji i różnorodności kulturowej 

✅ Opowiedzieć się za pokojową walką Tybetańczyków przeciwko chińskiemu uciskowi

 • Publiczne zajęcie się kwestią łamania praw człowieka w Tybecie, w tym ograniczania wolności słowa, wyznania, zgromadzeń i stowarzyszeń; przymusowych eksmisji i relokacji nomadów i Tybetańczyków z obszarów wiejskich; arbitralnych zatrzymań i tortur; systematycznego naruszania praw dzieci i praw językowych; zagrożeń dla przetrwania autentycznej i samostanowiącej kultury tybetańskiej.
 • Opowiadanie się za niezakłóconym dostępem do Tybetu dla ekspertów ds. praw człowieka, dyplomatów, parlamentarzystów, niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego ONZ; w odniesieniu do polityki gospodarczej i społecznej, na rzecz znaczącej integracji Tybetańczyków, w oparciu o zasadę wolnej, uprzedniej i świadomej zgody oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 • Wspieranie pokojowego rozwiązania konfliktu chińsko-tybetańskiego, w szczególności poprzez zachęcanie do wznowienia dialogu chińsko-tybetańskiego, przy jednoczesnym wspieraniu walki Tybetańczyków bez użycia przemocy o wolność i znaczącą autonomię poprzez podejście Środkowej Drogi Jego Świątobliwości XIV Dalajlamy.”
 • Aktywne wspieranie odrodzenia Intergrupy ds. Tybetu w Parlamencie Europejskim, utworzonej po raz pierwszy w 1989 roku, i zostanie jej aktywnym członkiem;
 • Wspieranie powołania specjalnego przedstawiciela UE ds. Tybetu;
 • Wspieranie przyjmowania rezolucji (w tym pilnych rezolucji) w sprawie Tybetu i praw człowieka w Chinach, gdy jest to właściwe, oraz podejmowanie działań następczych w związku z wcześniej przyjętymi rezolucjami;
 • Składanie poprawek dotyczących Tybetu i praw człowieka w Chinach do odpowiednich sprawozdań Parlamentu Europejskiego (w tym sprawozdań dotyczących stosunków UE-Chiny oraz rocznego sprawozdania na temat praw człowieka na świecie i polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka);
 • Regularne składanie pisemnych i ustnych pytań dotyczących Tybetu do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (WP/WP) oraz do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ);
 • Domagać się przesłuchań i debat na temat Tybetu, w szczególności w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI), a także na temat chińskiej ingerencji w Europie, takiej jak ponadnarodowe represje wobec Tybetańczyków mieszkających w Europie;
 • Utrzymywanie i pogłębianie stosunków z tybetańską administracją centralną, w tym z tybetańskim parlamentem na uchodźstwie, poprzez uczestnictwo w wizytach w Dharamsali w Indiach oraz udział w Światowej Konferencji Parlamentarzystów w sprawie Tybetu. Władze chińskie proszą o zezwolenie delegacji posłów do PE na wizytę w Tybecie.

Kandydujesz w wyborach europejskich w 2024 roku?

Podpisz zobowiązanie!

"*" oznacza pola wymagane

Name*

EU4TIBET is a campaign led jointly by the Tibet Interest Group of the European Parliament, the International Campaign for Tibet and the Office of Tibet Brussels, with the significant support of the International Tibet Network, Tibet Support Groups and Tibetan Communities in Europe.

crossmenuchevron-down